„Beyond Time/ Poza czasem 2017” Międzynarodowe rezydencje artystyczne

Categories:  [POLE SZTUKI], Bielsko-Biała

W lipcu i sierpniu w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej trwa piąta edycja międzynarodowych rezydencji artystycznych „Beyond Time/ Poza czasem 2017”.
Spotkanie podsumuje pierwszy miesiąc rezydencji. Zaproszone do Bielska-Białej artystki: Aneta Bendáková z Czech i Claudia Dunn z Anglii opowiedzą o swojej twórczości i działaniach w mieście. Aneta Bendáková poprowadzi również krótkie warsztaty związane z ideą FLOW.

środa, 26 lipca, 19.00:
– spotkanie z artystami
– warsztaty FLOW

Rezydencje „Beyond Time / Poza czasem 2017” poświęcone są sztuce nowych mediów – sztuce wideo, wideoinstalacjom, mappigowi 3D, performansom. Uczestnicy programu realizują wydarzenia i dzieła artystyczne w przestrzeni publicznej, które odwołują się do tematu rezydencji (Beyond Time/ Poza czasem) – do specyfiki miasta Bielska-Białej, środowiska, pejzażu i historii miasta. Działania artystyczne mogą przyjąć formę performansu, tańca, pracy audiowizualnej,

Finałem międzynarodowego projektu będzie spotkanie z artystami oraz ekspozycja w Galerii Bielskiej BWA prac i dokumentacji działań realizowanych w Bielsku-Białej w trakcie rezydencji (29 sierpnia – 3 września 2017).

Kuratorka – Izabela Ołdak
Współkuratorka – Justyna Łabądź

Organizatorem międzynarodowych rezydencji artystycznych „Beyond Time / Poza czasem 2017” jest Galeria Bielska BWA

Tags: ,

Comments are closed.