„Zapis socjologiczny Zofii Rydet” digitalizowany i udostępniany na prawach CC

Categories:  > fotografia

Zapis socjologiczny” Zofii Rydet (realizowany w latach 1978-97, w tym materiał główny datowany na lata 1978-90) jest jednym z najważniejszych dzieł fotografi polskiej XX wieku. Ze względu na swój rozmach stanowi ogromne wyzwanie dla badaczy i krytyków sztuki.

Dotychczas publicznie prezentowana była zaledwie niewielka część „Zapisu socjologicznego”. Opracowanie i digitalizacja całego projektu (to blisko 20 tysięcy negatywów) są niezbędnymi elementami wieloletniego procesu, którego celem jest zarówno popularyzacja, jak i otwarcie nowych pól interpretacji tego wybitnego dzieła.

Zofia Rydet | Zapis socjologiczny Data: 1978–1990 Cykl: ludzie we wnętrzach Region: Biały Dunajec

Zainicjowany przez Fundację Sztuk Wizualnych projekt naukowego opracowania i upowszechnienia „Zapisu socjologicznego” oparty jest na współpracy kilku podmiotów: Fundacji im. Zofii Rydet (bezpośrednio opiekującej się archiwum artystki), Fundacji Sztuk Wizualnych, Muzeum w Gliwicach oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W roku 2013 rozpoczęły się prace nad archiwizacją i digitalizacją ponad 7000 negatywów. Efekty tych działań od grudnia 2013 roku dostępne są w internetowym archiwum projektu pod adresem www.zofiarydet.com. Ponadto na stronie internetowej prezentowane są zebrane materiały źródłowe, w tym również nieznane lub nieupowszechniane wcześniej prywatne dokumenty Zofii Rydet.

Kolejnymi etapami realizacji projektu będą: konferencja naukowa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (zaplanowana na rok 2015), prezentująca w większości premierowy materiał publikacja albumowa podsumowująca prace digitalizacyjne nad cyklem „Zapis socjologiczny” (przygotowywana przez Muzeum w Gliwicach) oraz wystawa „Zapis socjologiczny Zofii Rydet” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (planowana na początek 2016 roku).

żródło: http://zofiarydet.com/pl/pages/project/about

Tags: , ,

Comments are closed.