Siła sztuki.

Categories:  [POLE SZTUKI], FESTIWALE I PROJEKTY

Lwów, Lwowski Pałac Sztuki, 11 czerwca – 18 lipca 2010

Projekt „Siła sztuki” składa się z dwóch współzależnych części: wystawy dzieł z kolekcji sztuki współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Lwowskim Pałacu Sztuki oraz sympozjum poświęconego kolekcjonowaniu sztuki współczesnej i ochronie dziedzictwa kulturowego w krajach, w których dokonują się dynamiczne przemiany polityczne i społeczne.

Punktem odniesienia dla konferencji jest idea programu „Znaki Czasu”, na bazie której zostały zbudowane regionalne kolekcje sztuki współczesnej w Polsce. Uczestnicy sympozjum mają okazję podzielić się doświadczeniami i dobrą praktyką, która umożliwia równoległe i powiązane (społeczne i państwowe) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Na wystawę we Lwowskim Pałacu Sztuki składają się prace polskich artystów pochodzące z kolekcji sztuki współczesnej gromadzonej przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Kolekcja ta pokazuje złożony, wielowymiarowy charakter sztuki ostatnich dekad, ma ambicje kształtowania obrazu historii, jak i wykreślania kontekstów współczesności. W zamyśle organizatorów projektu prezentacja ta ma uświadamiać jak istotne jest wykorzystanie owej tytułowej siły sztuki do budowania tożsamości społecznej i kształtowania wyobraźni.

źródło: culture.pl

Tags: , , ,

Comments are closed.