Judaica Beaty Wąsowskiej, XX Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku

Categories:  > malarstwo, Gdańsk

Beata Wąsowska, judaica, XX Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej

Oderwać się od spraw tego świata, otworzyć na wyższy ład, na wzniosłość i duchowość.
Codzienność zabarwić radością i mądrością.
To najważniejsze.

Praca jest nieunikniona, powszednia i szara.
Bez miejsca dla radosnego odpoczynku, bez czasu dla refleksji życie byłoby bezbarwne i smutne.
Nie odmawiajmy sobie chwil wyjątkowych, chwil wolnych od szarości.
Świętujmy.
To ważne.

To przesłanie jest obecne w każdej kulturze, w specyficzny dla niej sposób wprowadza nakaz celebrowania odpoczynku. Współcześnie jest wypierane przez pracoholizm albo bezrefleksyjną, pustą zabawę. Myślę że warto o nim przypominać.

“Pamiętaj abyś dzień święty święcił”
“Pamiętaj i uświęcaj – זכור וקדש “

“Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest szabat Pana Boga twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy… Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczywał. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go” (Księga Wyjścia 20,9–11)

Beata Wąsowska

Tags: , ,

Comments are closed.