Michał Pietrzak – PSPACE – fotografie

Categories:  > fotografia

Michał Pietrzak – PSPACE [fotografia/video] w Jeleniej Górze
Galeria Korytarz, Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30
Wernisaż w piątek 23 maja o godz. 15:30, ekspozycja do czerwca 2014
Kuratorzy: Ewa Andrzejewska i Wojciech Zawadzki

pspace (ang. paper space) komenda programu środowiska CAD (ang. Computer Aided Design) służąca do przemieszczania się między przestrzenią modelu, a przestrzenią papieru, w której za pomocą okien zawierających różne widoki opracowanego modelu, przygotowywany jest układ projektu do druku.

„Habitat” Michała Pietrzaka wyraziście jednoczy obie jego pasje: dla architektury i dla fotografii. Architektura nie sprowadza się dla niego do plastycznej formy, ale ukazuje ją jako poligon ludzkiej obecności, która stwarza, ożywia i przekształca przestrzeń. W tych relacjach ludzie wyznaczają puls życia poprzez uobecnianie się i zanikanie w ustalonym przez kamerzystę polu widzenia. To coś zupełnie innego niż typowe dla idealizowanych wizualizacji architektury ozdabianie ich wstawkami sylwetek ludzkich i elementów przyrody. Tutaj autor ukazuje autentyczny „habitat”, gdzie widoki banalnej miejskiej zabudowy i rytmy ludzkiej obecności stapiają się w fascynującą całość. Jest to poliptyk, który – zwłaszcza przy zabiegu animacji – jawi się nam jako żywy organizm oferujący do odkrycia wiele zaskakujących znaczeń.
Adam Sobota

Koncepcje przestrzeni ewoluują wraz z rozwojem świadomości, postępem myśli. W każdym przypadku jednak postrzegana przestrzeń stanowi zewnętrzne odbicie naszej wewnętrznej konstytucji. Pojmowanie przestrzeni, tak samo zresztą jak i czasu, oparte jest o dyspozycję umysłu, który warunkowany jest własną strukturą, ale i własnymi ograniczeniami. Żyjemy w przestrzeni, ale przecież i ona przenika nas, całe nasze istnienie. Warto też zauważyć, że choć często kreujemy przestrzeń, to i ona określa zwrotnie nasze odczuwanie rzeczywistości – tej codziennej, pragmatycznej, ale i tej mitycznej, także abstrakcyjnej.
Piotr Komorowski

Michał Pietrzak – urodzony w 1977 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geperta we Wrocławiu, Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Twórczo wypowiada się głównie za pomocą fotografii oraz video. Wykorzystuje te media instrumentalnie, traktując je jako narzędzia do realizacji własnych zamierzeń koncepcyjnych: „fotografia nie ukazuje rzeczywistości, fotografia ją kreuje”.

Tags: , , , ,

Comments are closed.