„Młyn i Krzyż” Lecha Majewskiego w Luwrze.

Categories:  [POLE SZTUKI], > film

W ramach Międzynarodowych Dni Filmów o Sztuce w Luwrze odbył się pokaz najnowszego filmu Lecha Majewskiego „Młyn i krzyż”

Światowa prapremiera miała miejsce na Festiwalu Filmowym Sundance w USA w końcu stycznia  2011.

„Młyn i krzyż” jest próbą autorskiego odczytania słynnego brueglowskiej „Drogi na Kalwarię”. Wątek cierpienia Chrystusa splata się tam z cierpieniem Flandrii uciskanej politycznie i religijnie przez Hiszpanów w XVI wieku. W filmie pojawia się sam Bruegel, nazywany najwybitniejszym filozofem pośród malarzy.

Polska premiera została zaplanowana na 18 marca 2011 r. Paryski pokaz zorganizował Luwr przy współpracy Instytutu Polskiego w Paryżu.

Tags: , ,

Comments are closed.