Post-Gauguin

Categories:  > malarstwo, Katowice

25.03.2011 – 08.05.2011| BWA Katowice

Wystawa w ramach XI Biennale Sztuki „Wobec wartości”

Artyści biorący udział w wystawie:
Nicole Ahland – Bożenna Biskupska – Wojciech Ćwiertniewicz – Wojciech Gilewicz – Ireneusz IR Kulik – Kamil KuskowskiMarek Kuś – Young-Jae Lee – Wojciech Łazarczyk – Jadwiga Sawicka – Grzegorz Sztwiertnia – Guy Vandenbranden

Projekt wystawy „Post-Gauguin” jest próbą namysłu nad kondycją i potencjałem współczesnego malarstwa. Jednocześnie u jego założenia znalazła się próba nakreślenia granic tego medium lub konstatacja o jego umowności. Do projektu zostały zaproszone wybitne indywidualności młodego i średniego pokolenia artystów polskich i zagranicznych, dla których malarstwo jest punktem wyjścia do konceptualnych rozważań nad ideą obrazu i obrazowania. Mottem przyświecającym biennale jest tytuł historycznego już obrazu Paula Gauguina – „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. Zawarte w tej pracy pytanie ma stanowić dla artystów pretekst do wyartykułowania własnych refleksji nad sensem sztuki i odwieczną potrzebą obrazowania. Organizatorzy oraz kurator zakładają, że część realizacji zostanie przygotowana i zaprezentowana specjalnie na katowickim biennale.
Kiedy w 1898 r. Paul Gauguin ukończył malowanie obrazu pod znamiennym tytułem „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, przeżywał osobisty kryzys, zaś praca ta miała stanowić podsumowanie przemyśleń oraz poglądów artysty na życie, sztukę i otaczającą go rzeczywistość. Od tamtej pory minęło ponad sto lat i – choć w międzyczasie człowiek wywołał kilka wojen światowych, dokonał przełomowych odkryć w fizyce i znalazł się nawet na Srebrnym Globie – pytania Gauguina pozostają w mocy. Ciągle też jak bumerang powraca konstatacja impasu, który dotyczy kultury w ogólności, jak i jej estetycznych oraz etycznych obwarowań. Kryzys reprezentacji i rozmiękczenie opisującego naszą rzeczywistość świata pojęciowego stały się synonimem rozterek, jakie odczuwa współczesny człowiek wobec zmian. Z drugiej strony – odczucie to nie jest niczym nowym. Warto pamiętać, że chociaż Heraklitejskie panta rhei obwieszczone zostało przed zgoła dwoma i pół tysiącem lat i jest ono – paradoksalnie – nadal jedyną pewną i niezmienną cechą towarzyszącej nam w życiu niepewności. Jakkolwiek od epoki wielkich Greków rozwinęły się nowoczesne technologie, służące obecnie zarówno przynoszeniu śmierci jak i przedłużaniu naszego życia, w ludziach ciągle pozostaje nieprzeparta potrzeba i przymus obrazowania zarówno siebie, jak i otaczającego świata. Być może człowiek nie potrafi żyć bez obrazu i bez odbicia, być może wynika to z wiary, że zatrzymanie w jednym kadrze lub zdaniu rozpędzonego życia może stanowić remedium i odpowiedź na przemijanie. Wystawa ma stanowić próbę zaprezentowania współczesnych postaw i sposobów reflektowania kondycji ludzkiej i artystycznej.

Autor i kurator projektu: Roman Lewandowski

Wystawa podzielona jest na 2 części. Prace Bożenny Biskupskiej oraz Marka Kusia będzie można oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Prace pozostałych artystów prezentowane będą w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Tags:

Comments are closed.