Przeciw Poetom.

Categories:  Zagłębie

Ruszyła 3. edycja konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do autorów po debiucie jak i przed debiutem. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach w terminie do 30. października 2009. na adres: Związek Zagłębiowski , ul. Żeromskiego 3/53, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem: Przeciw Poetom. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorami konkursu są: www.NEUROKULTURA.pl oraz Związek Zagłębiowski.

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do autorów po debiucie jak i przed debiutem. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

4. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail).

5. Oceny prac dokona jury w skład, którego wejdą poeci i krytycy literaccy.

6. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30. października 2009 r. na adres:

Związek Zagłębiowski , ul. Żeromskiego 3/53, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem: Przeciw Poetom.

Ze względu na anonimowy charakter konkursu nie należy przesyłać prac listem poleconym.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości, nie mniejszej niż 2000 zł. Wybrane wiersze zostaną opublikowane w antologii.

10. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, a o terminie i miejscu uroczystości będziemy informować mailowo, a przede wszystkim na stronie konkursu: www.przeciwpoetom.pl

11. O sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje koordynator projektu: Paweł BarańskiAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

12. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Tags: , ,

Comments are closed.