„Un Mundo Construido: Polonia 1918-1939”

Categories:  [POLE SZTUKI]
Tags: , , , ,

Dzieła twórców polskiej awangardy, m.in. Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, ze zbiorów łódzkiego Muzeum Sztuki można obejrzeć na wystawie „Un Mundo Construido: Polonia 1918-1939” w Circulo de Bellas Artes w Madrycie.

Wystawa ma na celu prezentację dorobku twórców polskiej awangardy przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Ma unaocznić z jednej strony równoległość działań polskiej i europejskiej awangardy modernistycznej, z drugiej – ukazać samodzielność i niepowtarzalność jej najważniejszych dokonań takich, jak teoria unizmu Strzemińskiego, „Kompozycje przestrzenne” Katarzyny Kobro, drukarstwo funkcjonalne, fotomontaż etc. Read the rest of this entry »

OUT OF STH prezentuje.

Categories:  Wrocław
Tags: ,

„HGW: Hakobo Graphic World” to pierwsza przekrojowa wystawa prac Jakuba Stępnia aka Hakobo.

Prezentacja jego nowych projektów we wrocławskiej galerii zrywa z tradycyjnym pojęciem „wystawy graficznej”. Prace łódzkiego projektanta zafunkcjonują w specjalnie stworzonej na potrzeby pokazu scenografii, obejmującej również kolekcję mebli zaprojektowanych przez Hakobo (we współpracy z Polą Stępień, Wunderteam). Wybór prac powstałych w okresie ostatnich kilku lat, dyktowany jest potrzebą całościowego ujęcia twórczości Stępnia, w której wyodrębnione zostaną ulubione „chwyty” i motywy graficzne projektanta.

W trakcie wystawy: działania towarzyszące, w tym promocja książki, spotkania autorskie, zaimprowizowane „domówki”.

Wystawie towarzyszy książka artystyczna „HGW: Hakobo Grapic World”, wydana przez Juice i BWA Wrocław. źródło: http://outofsth.org