KONFRONTACJE w Czytelni Sztuki

Categories:  [POLE SZTUKI], Śląsk
Tags: , , ,

Dyskusja z udziałem Irmy Koziny, Jakuba Banasiaka i Szymona Kobylarza

Czytelnia Sztuki
Czas: 14.01.2011, godz. 18.00

Zapraszamy na spotkanie połączone z dyskusją zainicjowane kończącą się 14 stycznia wystawą malarstwa Janusza Tarabuły oraz goszczącym w Czytelni od 21 stycznia projektem/instalacją Szymona Kobylarza. Tytułowe konfrontacje to nie tylko zderzenie dwóch odrębnych postaw artystycznych, to także próba odpowiedzi na pytania pozornie oczywiste: o pokoleniowość, wątki wspólne, krytyczność – także w odniesieniu do kilku generacji dzielących wymienionych twórców; wreszcie-próba odpowiedzi na kwestie palące o: status, stan, czy przyszłość młodego malarstwa w Polsce. Do dyskusji zaprosiliśmy historyka sztuki (Irma Kozina), krytyka sztuki, a jednocześnie właściciela galerii (Jakub Banasiak) oraz artystę (Szymon Kobylarz).

Goście biorący udział w dyskusji:

Irma Kozina – dr hab., historyk sztuki, wykłada na Uniwersytecie Śląskim i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Autorka wielu artykułów i wydawnictw indywidualnych dotyczących sztuki i architektury Górnego Śląska (ostatnio ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia modernizmu na), a także publikacji zbiorowych (m.in. „Muzeum sztuki. Antologia”). Read the rest of this entry »