Siła sztuki.

Categories:  [POLE SZTUKI], FESTIWALE I PROJEKTY
Tags: , , ,

Lwów, Lwowski Pałac Sztuki, 11 czerwca – 18 lipca 2010

Projekt „Siła sztuki” składa się z dwóch współzależnych części: wystawy dzieł z kolekcji sztuki współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Lwowskim Pałacu Sztuki oraz sympozjum poświęconego kolekcjonowaniu sztuki współczesnej i ochronie dziedzictwa kulturowego w krajach, w których dokonują się dynamiczne przemiany polityczne i społeczne.

Punktem odniesienia dla konferencji jest idea programu „Znaki Czasu”, na bazie której zostały zbudowane regionalne kolekcje sztuki współczesnej w Polsce. Uczestnicy sympozjum mają okazję podzielić się doświadczeniami i dobrą praktyką, która umożliwia równoległe i powiązane (społeczne i państwowe) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Read the rest of this entry »