Grzegorz Bednarski – Apokalipsa.

Categories:  [POLE SZTUKI], > koloaż, Lublin
Tags: , ,

5 czerwca 2010 (sobota), godz. 20.00 – do 20 czerwca 2010 – Galeria Lipowa 13, ul. Lipowa 13, Lublin (budynek Plaza Lublin, wejście od ul. Obrońców Pokoju). Wystawa czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 14.00-19.00.

Apokalipsa Grzegorza Bednarskiego – cykl inspirowany Objawieniem św. Jana – stanowi śmiałą, osadzoną tu i teraz, próbę przypomnienia sensu obrazów zapisanych w twardej literze księgi powstałej na Patmos. Wizje natchnionego autora ilustrują nowatorskie, pełne ekstatycznej ekspresji, barwne, bogate fakturalnie kolaże, które stanowią nie tyle subiektywny komentarz do biblijnego tekstu, ile chęć powrotu do tego, „co jest napisane“. Kurator: Marcin Pastwa.

źródło: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych