22 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie.

Categories:  [POLE SZTUKI], FESTIWALE I PROJEKTY, Warszawa
Tags: ,

Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie było pierwszym na świecie w tej dyscyplinie sztuki; powstało w roku 1966. Idea powołania międzynarodowej cyklicznej imprezy o charakterze konfrontacji w dziedzinie plakatu zrodziła się w środowisku polskich artystów grafików w początkach lat 60. Inspiratorem i wieloletnim organizatorem tego przedsięwzięcia był profesor Józef Mroszczak.

Warszawskie Biennale Plakatu od początku swego istnienia zdobyło uznanie w środowisku grafików i krytyków, stając się znaczącym i prestiżowym międzynarodowym wydarzeniem artystycznym. Nazwiska najwybitniejszych na świecie grafików znalazły się pośród laureatów, uczestników, jurorów i sympatyków tego konkursu. Biennale objęte jest stałym patronatem International Council of Graphic Design Association (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Grafików Projektantów) Icograda, która funduje Nagrodę Specjalną Międzynarodowego Biennale Plakatu. Od roku 1994 stałą siedzibą Biennale i wystawy konkursowej jest Muzeum Plakatu w Wilanowie.