„Un Mundo Construido: Polonia 1918-1939”

Categories:  [POLE SZTUKI]
Tags: , , , ,

Dzieła twórców polskiej awangardy, m.in. Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, ze zbiorów łódzkiego Muzeum Sztuki można obejrzeć na wystawie „Un Mundo Construido: Polonia 1918-1939” w Circulo de Bellas Artes w Madrycie.

Wystawa ma na celu prezentację dorobku twórców polskiej awangardy przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Ma unaocznić z jednej strony równoległość działań polskiej i europejskiej awangardy modernistycznej, z drugiej – ukazać samodzielność i niepowtarzalność jej najważniejszych dokonań takich, jak teoria unizmu Strzemińskiego, „Kompozycje przestrzenne” Katarzyny Kobro, drukarstwo funkcjonalne, fotomontaż etc. Read the rest of this entry »