Piotr Wysocki | granica | krzyż | przejście

Categories:  [POLE SZTUKI], Śląsk
Tags:

otwarcie: 7 maja (sobota) 2011, godz. 19:00 – 21:00

Prace Piotra Wysockiego składające się na wystawę „granica | krzyż | przejście“ powstały dzięki współpracy Galerii Arsenał w Białymstoku i bytomskiego Centrum Sztuki Współczesnej Kronika. Kooperacja tych placówek jest znacząca – obie stanowią oddalone od centrum przyczółki sztuki. Usytuowane na kresach, stanowią jednak ważne punkty na mapie polskich instytucji artystycznych. Inicjują działania w przestrzeni publicznej, konfrontując sztukę współczesną ze społeczno-kulturowym otoczeniem galerii. A jest to sąsiedztwo charakterystyczne: społeczności zarówno Śląska, jak i Podlasia stanowią w Polsce ostoję tradycjonalizmu, kultywowania obrzędowości, silnych więzi rodzinnych. (…)

Kilka wyrażeń ze słownika patriotycznych przemówień, militaryzmu i retoryki konfliktu pojawiło się nie bez powodu. Motywem łączącym trzy prezentowane na wystawie prace jest głęboka i opresywna więź łącząca jednostkę z państwem, a także innymi systemami politycznymi, ideologicznymi i mentalnymi. Takimi systemami mogą być też porządek warstw i ról społecznych, kultura, religia, a nawet sztuka. więcej