Grzegorz Klaman: Rzeczy Polityczne

Categories:  [POLE SZTUKI], Gdańsk
Tags: ,
Grzegorz Klaman, Blow-up #1, video still, 2007

Grzegorz Klaman, Blow-up #1, video still, 2007

Instytut Sztuki Wyspa – wystawa czynna od 5 czerwca do 30 września od 12 do 18 codziennie z wyjątkiem poniedziałków – Kuratorka: Hadas Maor, Asystent: Maks Bochenek

Grzegorz Klaman, artysta znany także jako aktywista, pedagog i jedna z najważniejszych postaci niezależnych ruchów artystycznych od poczatku lat osiemdziesiątych jest w ostatnich latach głęboko zaangażowany w zagadnienie materializacji pamięci oraz sposoby, za pomocą których zajmujemy się historią. Klaman, który uważa swoje działania aktywistyczne, oraz tworzenie miejsc dla sztuki takich jak Wyspa jako nieodłączną część praktyki artystycznej, był bodaj pierwszym w Polsce artystą, który w tak bezkompromisowy i konsekwentny sposób łączy pole polityczności z polem wizualności na przstrzeni ponad ćwierćwiecza. Jego aktywność w tym polu to w ostatnich latach zdarzenia i performansy – takie jak zaproszenie sobowtóra Lecha Wałęsy do dawnego warsztatu pracy lidera Solidarności, uruchomienie Subiektywnej Linii Autobusowej, która jest polifonią długo nie słyszanych głosów stoczniowców – jak i działania z istniejącymi obiektami. Jego strategie przemieszczenia ramują na nowo zwykłe przedmioty przypuszczalnie powiązane ze sławnymi osobami i miejscami. Tak było z fragmentem muru stoczniowego oraz z dawnym stołem roboczym Lecha Wałęsy, który wkrótce wbije się przez tylne okno do hallu Muzeum Noblowskiego w Sztokholmie. Read the rest of this entry »