Leopold Duszka-Kołcz „0.33 m2 Szczerego Pola Sztuki”

Categories:  [POLE SZTUKI], Wrocław
Tags: ,

Wystawa „0.33 m2 Szczerego Pola Sztuki” przedstawia zapis fotograficzny trzech równoległych działań artystycznych Leopolda Duszki-Kołcza. O swojej sztuce mówi: „(…) Jest to moje stałe pragnienie zestrajania (…) przestrzeni (…). W tym przypadku tą zewnętrzną przestrzenią była otwartość szczerego pola, które jest dla mnie najprawdziwszą architekturą, pozbawione zaprojektowanej dominacji, utylitarnej funkcji i obojętnej na moje chwilowe ingerencje”.

„0.33 m2 Szczerego Pola Sztuki”
Leopold Duszka-Kołcz

Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5,
Wystawa czynna do 28 sierpnia 2010
źródło: muratorpuls.pl

Leopold Duszka-Kołcz urodził się w 1954 we Wrocławiu. W 1983 roku ukończył PWSSP we Wrocławiu.
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych współtworzy Centrum Światła. Po zakończeniu swojej działalności w Centrum Światła przez krótki okres w latach osiemdziesiątych był związany z wrocławską galerią Zakład nad Fosą i Galerią Działań w Warszawie. Od dwudziestu lat mieszka i pracuje w Nowym Jorku.