Nowoczesne lata 50.

Categories:  > malarstwo
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zofia Artymowska, Krystyna Brzechwa, Bolesław Brzeziński, Barbara Jonscher, Maria Jarema, Aleksander Kobzdej, Jan Lenenstein, Marek Oberlander, Wanda Paklikowska-Winnicka, Teresa Pągowska, Marian Szpakowski, Bogusław Szwacz, Magdalena Więcek, Rajmund Ziemski

Galeria GAGA – 10.07. – 4.09. 2009

Wystawa w gaga galerii Nowoczesne lata 50. Trendy i przemiany koncentruje się na wyjątkowym momencie polskiej sztuki współczesnej.

Wejście w obszar twórczej wolności po roku 1955 i atmosfera odwilży zaowocowały, niespotykaną intensyfikacją życia artystycznego. Powstawały galerie i kluby dyskusyjne (Krzywe Koło, Salon Po Prostu), niezależne teatry (Cricot II Tadeusza Kantora w Krakowie, Teatr na Tarczyńskiej Mirona Białoszewskiego w Warszawie) nowe czasopisma (Przegląd Artystyczny). Artystyczne środowiska redakcji Po prostu, Nowej Kultury i Współczesności pełniły funkcje mecenasa, otwierały własne galerie. W galeriach wystawiali wybitni artyści i debiutowali młodzi, którzy z czasem mieli decydować o obliczu sztuki współczesnej.

Teresa Pągowska, Galeria GAGA

Nowoczesne lata 50., Teresa Pągowska, gaga galeria, Warszawa

Przedstawiony na wystawie okres rozpoczyna Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi w warszawskim Arsenale (1955), a kończy na przełomie lat 1960 i 1961, po Międzynarodowym Kongresie Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA w Warszawie. Zamknięto wtedy redakcje Plastyki, Przeglądu Artystycznego i Po prostu, przerwano tradycję organizowania ogólnopolskich Wystaw Sztuki Nowoczesnej, zlikwidowano salony marcowe w Zakopanem.

Sztuka tamtego okresu coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania światowego obiegu sztuki i powraca w wielkim stylu na salony.

Więcej gaga galeria