Znakomite GRONO w PRO ARTE. Zielona Góra.

Categories:  Zielona Góra

Okręg Zielonogórski ZPAP ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i fotografii pod tytułem: GRONO. Wernisaż odbędzie się w piątek, 2 października 2009 r. o godz. 16:00. Galerii PRO ARTE, Stary Rynek 2-3 w Zielonej Górze.

Wystawa została zorganizowana z okazji 55-lecia Okręgu Zielonogórskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Artyści biorący udział w wystawie:
Adam Wojciech Bagiński, Agata Buchalik-Drzyzga, Józef Burlewicz, Bożena Cajdler-Gruszkiewicz, Witold Cichacz, Tadeusz Dobosz, Adam Falkiewicz, Aleksandra Fichna-Chełkowska, Anna Gapińska-Myszkiewicz, Halina Kozłowska-Bodek, Henryk Krakowiak, Krystyna Maj-Mazur, Halina Maszkiewicz, Witold Michorzewski, Telemach Pilitsidis, Marek Przecławski, Janusz Skiba.

W Lubuskim Teatrze można będzie zwiedzić wystawę towarzyszącą, na którą złożą się prace najmłodszych członków Okręgu Zielonogórskiego ZPAP:
Aleksandry Dybaś, Tomasza Daikslera, Przemysława Przepióry, Przemysława Gapińskiego, Andrzeja Bembenka, Anny Nabel-Myszkiewicz, Igora Myszkiewicza, Mariusza Kowalskiego, Marcina Raby, Jolanty Surzykiewicz, Dominiki Radzińskiej, Katarzyny Szurkowskiej i Bogumiła Hodera.Okręg Zielonogórski ZPAP
Powojenna historia zielonogórskiego środowiska plastycznego sięga roku 1945, kiedy to w mieście pojawili się pierwsi polscy artyści plastycy. Warto tu wymienić m.in.: Jana Korcza, Stefana Słockiego, Wiesława Muldnera-Nieckowskiego, Wacława Krajewskiego, Juliusza Majerskiego, Wandę Sokołowską czy Jana Nowackiego. Pierwsze wystawy i prezentacje odbyły się już w 1946 roku. Wtedy też pojawiły się pierwsze próby ukonstytuowania się środowiska w instytucjonalnych ramach organizacyjnych (Grupa Zielonogórskich Artystów Plastyków istniejąca do roku 1951) i pierwsze plany wspólnych, zielonogórsko-gorzowskich działań artystycznych. W 1947 roku zapoczątkowano cykliczne wystawy plastyki lubuskiej.
Wraz z pojawieniem się w latach 1953-55 w Zielonej Górze kolejnej fali artystów (m.in. Klema Felchnerowskiego, Mariana Szpakowskiego, Ignacego Bieńka, Kazimierza Rojowskiego, Witolda Nowickiego, Adama Falkiewicza) środowisko wkroczyło w kolejny etap działalności. 28 maja 1954 roku powołano w Zielonej Górze Delegaturę ZPAP Okręgu Poznańskiego. Jej pierwszym prezesem został wybrany Klem Felchnerowski. W roku 1959 Zarząd Główny ZPAP nadał dotychczasowej delegaturze prawa oddziału, a w roku 1960 prawa okręgu.
Najbardziej znanym przedsięwzięciem artystów zrzeszonych w Okręgu Zielonogórskim ZPAP były niewątpliwie Ogólnopolskie Wystawy Plastyki i Sympozja „Złotego Grona” (organizowane z inicjatywy Mariana Szpakowskiego w latach 1963 – 1981/83), głośne w skali kraju, które na trwałe zaznaczyły Zieloną Górę na mapie sztuki polskiej. Okręg inicjował też szereg innych działań kulturalnych, takich jak np. Salony Jesienne.
Działalność artystów zielonogórskiego ZPAP na trwałe zmieniła życie i obraz Zielonej Góry. Dzieła i projekty miejscowych twórców funkcjonowały i funkcjonują w przestrzeni miejskiej do dziś. Warto wymienić choćby rzeźby Tadeusza Dobosza, Marka Przecławskiego, Roberta Tomaka, murale Ryszarda Kiełba, realizacje Witolda Cichacza, Henryka Krakowiaka, plakaty Witolda Michorzewskiego, Przemysława Gapińskiego, Igora Myszkiewicza. Wielu artystów obok twórczości poświęciło się edukacji kształcąc adeptów sztuki w zielonogórskim Zespole Szkół Plastycznych i w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Liczba artystów zrzeszonych w Okręgu Zielonogórskim ZPAP wynosi dziś 92 osoby i systematycznie wzrasta.

Wystawę można zwiedzać do 30 października 2009 r.
Kuratorem wystawy jest Barbara Schiller.

Galeria Pro Arte
Stary Rynek 2-3
Zielona Góra

tel. 068 325 36 86
www.zpap.zgora.pl

Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, oraz Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.