Magiczny świat Dušana Kallaya

Categories:  [POLE SZTUKI], Katowice

Od 28 maja do 30 czerwca 2010 – Rondo Sztuki – Katowice

Dušan Kállay już od dawna uznawany jest za wyjątkowy fenomen nie tylko słowackiej ale i światowej sceny artystycznej. Świadczy o tym nie tylko ilość otrzymanych cennych nagród, ale przede wszystkim nadzwyczajne zainteresowanie jego pracami, prezentowanymi w różnych częściach świata. Kalla zilustrował łącznie ponad 200 tytułów książkowych. Dlatego wystawa stanowi zaledwie niewielki wybór jego prac. Sam Kallay prezentował taką postawę wobec ilustracji: „Tam, gdzie kończy się praca autora tekstu, zaczynają się rozważania ilustratora. Nie chodzi o zachowanie poprawności językowej, ale o to, jak się nam uda ulokować książkę w ogólnej atmosferze i nowej poetyce. Tekst jest zawsze bazą, ale bez inspiracji i kreatywności książek się ilustrować nie da”

Jego twórczość nobilitują znakomite publikacje (m.in. w „Graphis”), wiele znaczących wystaw na całym świecie oraz zamówienia jakie realizuje dla światowych potentatów wydawniczych. Wystawa indywidualna o charakterze retrospektywnym obejmować będzie obszar twórczości artysty, której szeroko pojętą inspiracją jest tekst literacki, objawiającej się bądź to w formie użytkowej (ilustracja), bądź stanowiącej autonomiczne realizacje artystyczne – grafika, rysunek, ilustracja, film animowany. Zaprezentowane zostaną również dwa dokumenty dotyczące twórczości artysty, pierwszy zrealizowany przez telewizję japońską oraz drugi- zrealizowany przez bratysławską uczelnię na temat dorobku pedagogicznego Kallaya.

Tags: ,

Comments are closed.