„Pocztówki z muzyki współczesnej”6

Categories:  > muzyka i taniec, Warszawa
Tags: , , ,

Wykłady Jana Topolskiego

cykl wykładów: 19 stycznia, 23 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 26 czerwca 2010

Cykl Pocztówki z muzyki współczesnej organizowany przez Jana Topolskiego, redaktora naczelnego Magazynu „Glissando” będzie teoretyczną i praktyczną prezentacją najnowszych zjawisk muzyki współczesnej oraz innych sztuk prezentowanych poprzez jej pryzmat i w związku z nią. Cykl ma na celu przybliżenie, bez uciekania się w muzyczną, techniczną terminologię i żargonowy język, ani w emocjonalny infantylizm broszur koncertowych, nurtów i tendencji tej sztuki, od dziesiątek lat egzystującej na marginesie kultury.

Spotkania będą miały formę wykładów, słuchowisk, minikoncertów i spotkań z muzykami.
www.glissando.pl więcej