Emergency Room Wrocław – “ostry dyżur” Kongresu Kultury Europejskiej.

Categories:  > sztuka krytyczna
Tags:

8-11 września 2011.

Emergency Room („ostry dyżur) to otwarta przestrzeń ekspozycyjna udostępniana artystom, którzy komentują w niej wydarzenia społeczne i polityczne z danego dnia. Prezentowane prace, niezależnie od formy – czy będą to instalacje, obiekty plastyczne, wideoart, happening, czy performance – zawsze mają charakter krytyczny, interwencyjny. Wszystkie są rejestrowane, a część z nich publikowana i komentowana w internecie. Read the rest of this entry »