Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010. Dyskusja nad kondycją kultury w regionie.

Categories:  Katowice
Tags:

PROGRAM

Ruszają bezpośrednie przygotowania do Kongresu Kultury Województwa Śląskiego 2010. Jego główne cele to pokazanie znaczenia kultury dla rozwoju gospodarczego, integracja mieszkańców województwa, środowisk kultury, biznesu, zaprezentowanie województwa, które, wbrew stereotypowi, jest bogate w kulturę, a także zdefiniowanie najważniejszych działań niezbędnych do realizacji „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020” i ich rekomendowanie podmiotom odpowiedzialnym za stwarzanie warunków dla rozwoju kultury – jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kulturalnym, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spodziewane efekty – wnioski i rekomendacje, wypracowane pomysły – służyć będą środowiskom kultury, organizatorom życia kulturalnego i administracji publicznej.

Trzy dni kongresowe, od 23 do 25 września, wypełnią obrady plenarne, panele dyskusyjne oraz imprezy kulturalne dedykowane kongresowi. Ideą wiodącą – zarówno podczas samego kongresu, jak i w czasie poprzedzającym wydarzenie i będącym jego następstwem – jest przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców województwa jako główny podmiot działań instytucji kultury, zaangażowanie ich nie tylko w roli odbiorców, ale i twórców, animatorów, pomysłodawców i krytyków.

„Kultura nie może być tylko zjawiskiem instytucjonalnym, ograniczonym do środowisk zawodowo z nią związanych. Przecież kultura jest jednym z głównych czynników identyfikujących samorządy, dotyczy obywateli, dlatego świadomie zapraszamy do dyskusji ludzi zamieszkujących nasze województwo” – mówi marszałek Bogusław Śmigielski.