STATEK KOSMICZNY ZIEMIA

Categories:  [POLE SZTUKI], Toruń

CSW Toruń – od 2011-03-04 do 2011-05-22

kurator: Dobrila Denegri
Im bardziej zaawansowana staje się nauka, tym bliższa jest sztuce;
Im bardziej zaawansowana jest sztuka, tym bliżej jej do nauki.
Buckminster Fuller, 1939

Co może zmienić naszą percepcję przestrzeni?
Odkrycie, że Ziemia nie jest centrum Wszechświata… Lądowanie na Księżycu… Surfowanie po Internecie… Dwa ostatnie elementy szczególnie wpłynęły na współczesną koncepcję przestrzeni podczas ubiegłego półwiecza. W czasie, gdy cały świat przyglądał się pierwszym krokom człowieka na Księżycu, przy dźwięku Space Oddity Davida Bowie w tle, zaledwie kilka osób zarejestrowało równie rewolucyjny moment: narodziny Internetu.

W tym samym, 1969 roku, wydana została książka jednego z najbardziej postępowych wizjonerów XX wieku, Richarda Buckminster Fullera, zatytułowana Statek kosmiczny Ziemia. Przez wielu uważany za Leonarda da Vinci naszych czasów, ten amerykański architekt, wynalazca, ekolog i filantrop, starał się obudzić w ludziach świadomość kruchości naszej planety i jej ograniczonych zasobów. Rozwinięta przez niego koncepcja 'Statku kosmicznego Ziemia’, podejmowana także przez innych naukowców, odbija się dziś szczególnie alarmującym echem, przypominając nam o tym, że wszyscy jesteśmy od siebie zależni i wzajemnie połączeni.

Punktem wyjścia wystawy w toruńskim CSW jest fullerowska idea statku kosmicznego Ziemia (do którego nie ma instrukcji obsługi), mająca podkreślić wizje artystów inspirowanych holistycznymi i ekologicznie świadomymi postawami, skoncentrowanymi na refleksji wokół człowieka i jego planety.

Jak sztuka może wpłynąć na technologię? – rozmyślał teoretyk sztuki i badacz nowych mediów Matko Mestrovic, i to pytanie, postawione odwrotnie niż zwyczajowa refleksja nad tym, jak zaawansowane technologie oddziaływują na sztukę, wskazuje perspektywę kluczową dla wystawy, obejmującą zarówno doświadczenia związane z 'nowymi trendami’ i wczesną sztuką komputerową (information art), ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej, jak i najbardziej interesujące i futurystyczne badania współczesnych artystów młodego pokolenia.

Wystawa kładzie nacisk na twórców i zjawiska artystyczne, które odegrały pionierską rolę w tak zwanej 'sztuce mediów’, rozpoczynając od konstruktywistycznych i pozytywistycznych stanowisk wobec postępu technologicznego i naukowego lat 50. i 60., poprzez tendencje, które zakładały walkę o przemianę świata przez syntezę sztuk, aż do aktualnych badań artystycznych, łączących sztukę z najbardziej zaawansowanymi dziedzinami współczesnej nauki i technologii (takich jak na przykład bio- czy nanotechnologia).

Wśród wszystkich pionierów, którzy pojawiają się na wystawie, szczególny nacisk położony jest na twórców z Europy Wschodniej, których dorobek, niezwykle istotny i innowacyjny, jest jednak mniej widoczny w skali międzynarodowej. Począwszy od pewnych historycznych przykładów postaw twórczych (Vladimir Bonačić, Aleksandar Srnec, a także im współcześni międzynarodowi artyści), wystawa skupia się głównie na aktualnych praktykach i perspektywach, które sztuka wraz z nauką otworzą w przyszłości. Projekt STATEK KOSMICZNY ZIEMIA ma zbadać, jak badacze percepcji kolorów, światła i ruchu ewoluowali, oraz jak młode pokolenia odnoszą się do utopijnych wizji lat 60., a także jak poprzez ścisłą współpracę między artystami i naukowcami wypracowywane są nowe paradygmaty.

Jakub Nepraš, Babylon Plant, 2006, video kolaż i projekcja, dzięki uprzejmości Nomas Foundation, Collezione Raffaella e Stefano Sciarretta, Roma
Loris Cechini, Monologue Patterns l, 2005 Foto: Yves Bresson dzięki uprzejmości Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin
Massimo Bartolini, Aiuole, instalacja, 2003, Mönchengladbach
Nicola Uzunovski, My sunshine
Olafur Eliasson, The sun has no money, 2008, Fondazione CRT per l’ArteModerna e Contemporanea – CRTon
Lucy & Jorge Orta, Life Line – Survival Kit, 2008
 Foto: Thierry Bal dzięki uprzejmości artystów i Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin
Simon Thorogood, Fascia
Victoria Vesna, Zero@wavefunction, 2002
Xárene Eskandar, Other Earth Artifacts II / HVAC Foto: Christopher O’Leary
Odnośniki
baza odnośników internetowych do wystawy @ALTCTRL CoCA
Akcje Dokumentu

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.