STATEK KOSMICZNY ZIEMIA

Categories:  [POLE SZTUKI], Toruń
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

CSW Toruń – od 2011-03-04 do 2011-05-22

kurator: Dobrila Denegri
Im bardziej zaawansowana staje się nauka, tym bliższa jest sztuce;
Im bardziej zaawansowana jest sztuka, tym bliżej jej do nauki.
Buckminster Fuller, 1939

Read the rest of this entry »