Przeciw Poetom.

Categories:  Zagłębie
Tags: , ,

Ruszyła 3. edycja konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do autorów po debiucie jak i przed debiutem. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach w terminie do 30. października 2009. na adres: Związek Zagłębiowski , ul. Żeromskiego 3/53, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem: Przeciw Poetom. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Read the rest of this entry »

Etomik.pl

Categories:  [POLE SZTUKI]
Tags: , , ,

Etomik.pl to serwis, którego celem jest udostępnianie poetyckich publikacji elektronicznych w formacie PDF. Chcemy zaproponować, szczególnie młodym ludziom, możliwość opublikowania wierszy w etomikach, tak zbiorowych, jak i indywidualnych. www.etomik.pl Read the rest of this entry »