„Un Mundo Construido: Polonia 1918-1939”

Categories:  [POLE SZTUKI]

Dzieła twórców polskiej awangardy, m.in. Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, ze zbiorów łódzkiego Muzeum Sztuki można obejrzeć na wystawie „Un Mundo Construido: Polonia 1918-1939” w Circulo de Bellas Artes w Madrycie.

Wystawa ma na celu prezentację dorobku twórców polskiej awangardy przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Ma unaocznić z jednej strony równoległość działań polskiej i europejskiej awangardy modernistycznej, z drugiej – ukazać samodzielność i niepowtarzalność jej najważniejszych dokonań takich, jak teoria unizmu Strzemińskiego, „Kompozycje przestrzenne” Katarzyny Kobro, drukarstwo funkcjonalne, fotomontaż etc.

Na ekspozycji znajdują się obrazy, rzeźby, fotografie, fotokolaże, kompozycje i instalacje wypożyczone z łódzkiego Muzeum Sztuki, wśród nich dzieła Kobro, Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Stefana Themersona, Mieczysława Bermana, Janusza Marii Brzeskiego, Wandy Chodasiewicz-Grabowskiej, Tytusa Czyżewskiego, Karola Hillera i Stefana Wegnera.

Muzeum Sztuki w Łodzi jest najstarszą na świecie – po Museum of Modern Art w Nowym Jorku – instytucją gromadzącą i promującą sztukę nowoczesną. Łódzka kolekcja sztuki nowoczesnej jest unikatowa w skali światowej: jako jedyna powstawała dzięki darom od twórców. Znajdują się w niej dzieła artystów m.in. z kręgu kubizmu, futuryzmu, dadaizmu, surrealizmu i unizmu.

Wystawa „Un Mundo Construido: Polonia 1918-1939” została zrealizowana dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie, Instytutu Polskiego w Madrycie oraz Fundación Córdoba Ciudad Cultural.

Kuratorzy: dr Juan Manuel Bonet i Paulina Kurc (Muzeum Sztuki w Łodzi).

Otwarcie: 3 lutego 2011.
Wystawa czynna do 31 maja 2011.

Círculo de Bellas Artes
C/ Alcalà, 42
28014, Madryt
www.circulobellasartes.com

Źródło: PAP, informacje prasowe, culture.pl

Tags: , , , ,

Comments are closed.